Skip to main content

Bij sloop / renovatie: eerst inventariseren

Slopen/renoveren = vooruitkijken!

Aanvragen van sloopvergunning? Dan moet er eerst een asbest-inventarisatie gedaan worden, zodat alle asbesthoudende elementen aan de binnen- en buitenkant van het gebouw in kaart gebracht zijn. Wij bekijken alle ruimten van het gebouw/object. Naast de visuele inspectie kijken we naar de bestekken en tekeningen, waarna wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van asbesthoudende materialen.


Het vooronderzoek

Om een duidelijk asbestbeeld van het gebouw/object te krijgen, verrichten we een historisch vooronderzoek door bij de gemeente in het archief de bouw-bestekken te bekijken. Zo krijgen we precies in beeld welke materialen er zijn gebruikt bij de bouw. Vervolgens maken we een plan voor het onderzoek en maken daarna een afspraak voor de visuele inspectie.


Visuele inspectie

We zoeken naar asbestverdachte locaties op: bouwkundig en installatie-technisch gebied.Deze markeren we op de tekening en schrijven een beknopt verslag, aangevuld met de gevaren-klassebepaling. Met de gebruiker praten we over de historie en vaak komen dan verborgen risico-locaties aan het licht. Onze foto’s verwijzen naar de vind-plaatsen. Eventuele monsters sturen we naar het laboratorium.


Rapportage

We kennen 3 soorten rapportage:

Asbestinventarisatie
Alleen met dit rapport verleent de gemeente desgewenste vergunning.

Globale inventarisatie
Voor bijvoorbeeld verkoop/ verhuur.

Risicoinventarisatie
Is er asbest aanwezig? Zo ja, hoe ga ik daarmee om? Wij geven advies en desgewenst begeleiden wij u in het hele proces.


Analyse advies

In afwachting van nadere uitwerking van de risicogerichte classificatie van de brontypes, door de wetgever te bepalen, is dit deel van de site nog ‘under construction’. Zodra er meer nieuws over is zullen we u hiervan op de site informeren. Voor het actuele asbestverwijderingsbesluit 2005 zie: www.vrom.nl en www.ascert.nl