Skip to main content

Inventarisatie

Rapportage

Aangeven van de asbestbronnen op plattegronden en/of geveltekeningen. Korte omschrijving van de vindplaats en kwantificeren van de brontypes. Foto’s, genummerd naar de vindplaatsen. Rapportage in drievoud. Indien nodig het opstellen van risico-analyses.Het zono- dig maken van een advies per brontype. Reproductie foto’s/kleurenkopie en kwaliteitscontrole.


Monsters

Wij nemen op locatie zo nodig materiaal- of kleefmonsters, ondersteund met luchtmonsters. Deze worden onderzocht in een onafhankelijk laboratorium. De resultaten hiervan worden in de rapportage vermeld en aan de hand hiervan kan, indien nodig, een stappenplan opgesteld worden.


Analyse

Door onze vakkennis en ervaring zijn wij in staat om een duidelijke analyse te maken. Hierin stellen we vast met welke gevarenklassen u te maken heeft. Deze analyse is bepalend voor de werkwijze van degene die het asbest verwijderd.


Risicobepaling

In deze bepaling bekijken we de blootstelling aan asbest met betrekking tot milieu én voor mensen in werk- en woonomgeving. Door onze onafhankelijkheid zijn wij in staat om u hierin een eerlijk advies te geven.