Tegenonderzoek
Is bij een eerder onderzoek de
veranderde wetgeving op de
juiste manier toegepast?
Zijn alle asbestbronnen wel in
de juiste gevarenklasse ingedeeld?
Als u de resultaten van een gedaan onderzoek niet vertrouwd, kunnen wij voor u een tegenonderzoek verrichten.