Monsters
Wij nemen op locatie zonodig
materiaal - of kleefmonsters,
ondersteund met luchtmonsters.
Deze worden onderzocht in een
onafhankelijk laboratorium.
De resultaten hiervan worden in
de rapportage vermeld en aan
de hand hiervan kan, indien nodig,
een stappenplan opgesteld worden.