Rapportage
Aangeven van de asbestbronnen op
plattegronden en/of geveltekeningen.
Korte omschrijving van de vindplaats en
kwantificeren van de brontypes.
Foto's, genummerd naar de vindplaatsen.
Rapportage in drievoud. Indien nodig het opstellen van risico-analyses.Het zono-
dig maken van een advies per brontype.
Reproductie foto's/kleurenkopie en kwaliteitscontrole.