Rapportage
We kennen 3 soorten rapportage:
Asbestinventarisatie:
Alleen met dit rapport verleent de gemeente desgewenste vergunning
Globale inventarisatie
Voor bijvoorbeeld verkoop/ verhuur
Risicoinventarisatie
Is er asbest aanwezig?
Zo ja, hoe ga ik daarmee om?
Wij geven advies en desgewenst begeleiden wij u in het hele proces.