Visuele inspectie
We zoeken naar asbestverdachte locaties op: bouwkundig en installatie-technisch gebied.Deze markeren we op
de tekening en schrijven een beknopt verslag, aangevuld met de gevaren-klassebepaling. Met de gebruiker praten we over de historie en vaak komen dan verborgen risico-locaties aan het licht. Onze foto's verwijzen naar de vind-plaatsen. Eventuele monsters sturen we naar het laboratorium.