Slopen/renoveren = vooruitkijken!
Aanvragen van sloopvergunning?
Dan moet er eerst een asbest-inventarisatie gedaan worden, zodat alle asbesthoudende elementen aan de binnen- en buitenkant van het gebouw in kaart gebracht zijn. Wij bekijken alle ruimten van het gebouw/object. Naast de visuele inspectie kijken we naar de bestekken en tekeningen, waarna wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van asbesthoudende materialen.