Analyse advies
In afwachting van nadere uitwerking van de risicogerichte classificatie van de brontypes, door de wetgever te bepalen, is dit deel van de site nog 'under construction'.
Zodra er meer nieuws over is zullen we u hiervan op de site informeren.
Voor het actuele asbestverwijderingsbesluit 2005 zie:
www.vrom.nl en www.ascert.nl